Ægtepagt

Vi tager os tid til at hjælpe hver enkelt af vores kunder og sikrer din tryghed igennem hele processen ved at levere den bedst mulige service

Ægtepagt hos Dine Arvinger

  • Udfyld hjemmefra

  • Gratis juridisk rådgivning

  • Underskriv

Hvem behøver en ægtepagt?

Hvis du og din nuværende eller kommende ægtefælle hverken har en positiv eller negativ formue, I sparer nogenlunde lige meget op til pension, og ingen af jer regner med nogensinde at komme til at arve noget af betydning, kan I normalt roligt holde jer til formuefællesskabet.
Hvis du har en vis formue – stor eller lille – mens din nuværende eller kommende ægtefælle ikke ejer ret meget andet end sit gode humør, sit tøj, og en stor studiegæld, er det ret så naturligt, at du ikke er særligt begejstret ved tanken om, at din formue vil blive halveret, hvis I skulle høre til de over 40 % af alle ægtefæller, som på et eller andet tidspunkt bliver skilt.
Du bør derfor tage dig mod til at og spørge din nuværende eller kommende ægtefælle, om han eller hun gifter sig med dig for pengenes skyld. Det ku’ være man blev klogere på sin ægtefælle.
Er svaret nej bør det ikke være super svært at komme til enighed omkring en ægtepagt, så du kan blive sikret mod skilsmisse og en deling af din formue.

Hvad er en ægtepagt om særeje?

Når man gifter sig, opstår der automatisk formuefællesskab mellem de to ægtefæller. Det vil sige, at ægtefæller i tilfælde af skilsmisse og død som udgangspunkt skal dele formuen ligeligt imellem sig. En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem to ægtefæller, som regulerer, i hvilket omfang, der skal være særeje mellem ægtefællerne – og dermed om formuefællesskabet helt eller delvist skal ophøre.

Sådan opretter i jeres ægtepagt

  • Vi stiller jer 6-7 spørgsmål der er tilpasset jer.
  • Når spørgsmålene er besvaret, går vi igang med at gennemgå jeres besvarelser.
  • Vi kan udforme derefter jeres ægtepagt.
  • Ægtepagten er gyldig efter tinglysning.

Du svarer på 6-7 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver ægtepagten under.

Ægtepagten kræver enighed

Da en ægtepagt er en aftale, kræves det at der er enighed mellem parterne. Det er altså ikke nok, at den ene ægtefælle eksempelvis ønsker særeje i ægteskabet. Begge ægtefæller skal være enige herom og indgå en skriftlig (og tinglyst) ægtepagt for, at ønsket bliver til en realitet.

*Bemærk, tinglysningsgebyret på 1.750 kr. skal altid betales, uanset hvem der står for tinglysningen.

Hvilke former for særeje er der?

Der findes en række forskellige former for særeje, som gyldigt kan stiftes mellem ægtefæller, enten før eller under ægteskabet. Et særeje kan både omfatte alle ens nuværende ejendele, samt alt, der fremtidigt erhvervs. I alt er der 3 forskellige former for særeje: Kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje.:

Kombinationssæreje
Denne type af særeje anses som en kombination af det bedste fra skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. I praksis fungerer det således:
Hvis I bliver skilt, skal I ikke dele jeres formuer med hinanden.
Når en af jer dør vil den efterlevende modtage arven efter den afdøde – hvis ikke andet er bestemt. Med et kombinationssæreje vil den længstlevende få udbetalt mere af den afdødes arv end, hvis et sådant særeje ikke er oprettet. Det stiller altså længstlevende bedst muligt økonomisk.
Den efterlevende beholder sit særeje og det er således ikke en del af boet efter afdøde. Det er en stor fordel, hvis den afdøde har gæld. På den måde er længstlevendes midler udenfor kreditorernes rækkevidde. Du kan således også kalde et sådant særeje for et ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Fuldstændigt særeje
Denne type særeje er den hardcore og rendyrkede udgave af særejet. Det fuldstændige særeje betyder, at det pågældende aktiv er særeje både i live og ved død. Det vil sige, at den længstlevende ægtefælle ikke får det pågældende aktiv, uanset om parret bliver skilt eller førstafdøde dør. Det kan være et hårdt slag for længstlevende ægtefælle, hvis hun eller han er nødt til at gå fra hus og hjem, fordi hun eller han ikke kan sidde i uskiftet bo på grund af et fuldstændigt særeje. Det kan desværre også betyde, at den efterlevende ægtefælle må sælge huset for at kunne udbetale børnenes arv.

Skilsmissesæreje
Det er ofte ikke, fordelagtigt at oprette en ægtepagt med rent skilsmissesæreje. Problemet med den type særeje er, at hvis den ene af jer dør, bliver det til fælleseje for begge parter. Det vil sige, at den der lever længst kommer til at dele sit særeje med den afdødes eventuelle særbørn – børn fra tidligere forhold – samt kreditorer, hvis afdøde har gæld. Skilsmissesærejet er en lidt mildere form, hvor parterne blot har særeje i tilfælde af skilsmisse. Afgår den ene ved døden, bliver særejet altså automatisk lavet om til et formuefællesskab.

Skal du have særeje i ægteskabet?

En særeje ægtepagt kan være en fordel i et ægteskab i flere forskellige tilfælde – og særligt virksomhedsejere sørger for at få oprettet en ægtepagt, så det sikres, at firmaet forbliver ens eget i tilfælde af en skilsmisse. I værste fald vil en skilsmisse uden særeje ægtepagt om virksomheden, nemlig kunne medføre virksomhedens lukning.

Ægtepagt og pension

Pensioner falder som altovervejende udgangspunkt uden for formuefællesskabet og tilhører dermed alene den person, i hvis navn pensionen er oprettet. Vil I være helt sikre på, at pensionerne deles lige, kan I regulere det i en ægtepagt. Det er særligt en fordel, hvis den ene af jer tjener markant mindre end den anden og dermed har mindre mulighed for at spare op på en pension.

Ved at oprette en ægtepagt sikrer du Dine arvinger

Kontakt os

Hos Dine Arvinger værdsætter vi din tillid og det er meget vigtigt for os at dine dokumenter er korrekt udarbejdet og at du føler dig tryg igennem hele processen.

Er du bekendt med din arvesituation – tag testen her

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål,
eller ønsker at få et tilbud på en opgave

Vores arbejdsproces

Vi sørger for at imødekomme dine ønsker og guider dig nemt og professionelt gennem hele processen.

Telefonisk rådgivning eller kundemøde

En af vores specialuddannede juridiske rådgivere ringer dig op og guider dig igennem et gratis familietjek. Familietjekket giver dig overblik over, hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.

Vi modtager dine oplysninger

Vi modtager dine oplysninger til brug for udarbejdelse af dit juridiske dokument og opbevarer disse oplysninger sikkert i henhold til persondataloven.

Du modtager og godkender vores udkast

Samtalen afsluttes med en opsummering og godkendelse, så vi sikrer, at dokumentet bliver udarbejdet i henhold til dine ønsker og behov. Vi påbegynder udarbejdelsen af dit juridiske dokument indenfor en hverdag efter samtalen.

Du modtager dit færdige testamente

Vi sender det juridiske dokument i 2 eksemplarer til dig. Du kan modtage dokumentet via krypteret og sikker e-mail eller pr. post.

Kontakt os hvis du ønsker hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os uanset om du blot har spørgsmål eller hvis du ønsker rådgivning eller et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi er altid klar til at hjælpe dig.