Alt du skal vide om arveforskud

Alle danske statsborgere har i løbet af deres voksne liv mulighed for at give forskud på deres arv i bestemte beløb til børn eller børnebørn. Det er en økonomisk mulighed, hvis du vil hjælpe ét af dine børn her og nu og samtidig sikre dig, at alle dine børn får en lige stor del af arven efter dig, når du er gået bort.

Vil du have et mere indgående kendskab til arveforskud og få vigtig viden om beskatning og økonomiske forhold i denne forbindelse, kan du læse videre her.

Arveforskud

Hvad er arveforskud?

Du kan give dine arvinger forskud på deres arv, men du er i live. Det kan både være penge, og det kan være materielle goder og værdier i form af eftergivelse af gæld. Det er i langt de fleste tilfælde pengegaver, der bliver givet som økonomisk forskud på arv.

I forbindelse med foræring af genstande eller overførsel af penge er det vigtigt, at arvingen er indforstået med, at der er tale om arveforskud (og at vedkommende ikke er af den opfattelse, at det er en gave).

Det er kun dine direkte livsarvinger, som kan modtage forskud på deres arv efter dig. Det vil sige dine børn og børnebørn.

Typisk bliver forskud på arv givet i en situation, hvor ét af dine børn eller børnebørn har brug for økonomisk hjælp, og hvor du vil undgå, at der gøres forskel på børnene eller børnebørnene, når du er faldet bort.

Hvordan giver man forskud på arv?

I princippet findes der ingen formalia eller specifikke formkrav, der beskriver, hvordan du skal give et forskud på din arv. I praksis kan du overføre et bestemt beløb til ét eller flere af dine børn via en almindelig bankoverførsel. Derefter kan du ringe modtagerne/arvingerne op og lade dem vide, at de nu har modtaget et forskud på deres arv.

Det anbefales at udfærdige et dokument i forbindelse med overførsel af penge eller foræring af materielle goder. På dén måde kan fremtidige uenigheder undgås, når du er gået bort. 

Du kan finde juridiske dokumenter på nettet til få hundrede kroner og undgå, at der opstår stridigheder blandt dine arvinger på et senere tidspunkt. 

I en kontrakt og standardformular har du mulighed for at gøre arveforskuddet til modtagerens skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje. 

Med andre ord har du samme vilkår med en arveforskudskontrakt, som når det kommer til testamenter og almindelig arv.

Hvor meget må man give sine børn og familie i arveforskud?

Du må give så mange penge, du ønsker, i forskud til dine livsarvinger. Dog skal du være bekendt med, at der er pålagt afgift, hvis du forærer flere penge end grundløbet.

Der er faste regler for, hvor meget du kan give i økonomisk forskud på din arv til dine livsarvinger. Det afgiftsfrie grundbeløb ligger på cirka 65.700 kroner (Satsen for 2019). 

Det betyder, at du kan give dine børn eller børnebørn beløb på op til 64.300 kroner. hvert år, uden de skal betale afgift af det. 

Hvis du forærer en arving et forskud på vedkommendes arv på 100.000 kroner, skal arvingen betale afgift af 34.300 kroner (100.000 – 65.700 kroner).

Arvingen skal betale afgiften til staten i forbindelse med modtagelsen af pengene. 

Der gælder særlige regler, hvis du vil give forskud på din arv til din ægtefælle. I denne situation vil forskuddet ikke være forbundet med afgift.

Det afgiftsfrie grundløb reguleres hvert år, og derfor er det en god idé at holde øje med de gældende satser, før du giver forskud på din arv, hvis du vil gøre det afgiftsfrit. På dén måde sikrer du dig, at dine arvinger ikke skal betale gebyr til staten i forbindelse med modtagelse af pengene.

Hvordan beskattes arveforskud?

Beløb over det afgiftsfrie grundløb beskattes med 15%. Forærer du et økonomisk forskud til dit barn på 150.000 kroner, skal arvingen betale 15% i afgift af beløbet over 65.700. Det vil sige, at dit barn skal betale 12.645 kroner (15% af differencen mellem 150.000 og 65.700 kroner).

Betalingen af afgiften skal finde sted i forbindelse med modtagelse af forskuddet på arven. 

Du har også mulighed for at give dine svigerbørn forskud på arv. Det afgiftsfrie grundbeløb er i denne situation lavere end de 65.700 kroner, som gælder for dine livsarvinger. 

Der er forskel på afgiftsfrie gaver og arveforskud. Gaver defineres som en ydelse, der er givet af venlighed og gavmildhed. Når det kommer til fordeling af arv efter givers død, skal der tages hensyn til arveforskud, når arven fordeles. Gaver bliver ikke betragtet som forskud på arv. 

Gode råd når du giver arveforskud

  • Gør brug af en standardformular så forskuddet på arven bliver dokumenteret 
  • Du kan få en advokat til at udfærdige en arveforskudskontrakt 
  • Undersøg de gældende satser for afgiftsfrit grundbeløb
  • Gør brug af vitterlighedsvidner når du og arvemodtageren skriver under på kontrakten
  • Vær opmærksom på at satserne for de afgiftsfrie grundbeløb reguleres hvert år

Syntes du godt om denne artikel?

Måske du vil synes om en af disse artikler.

Store besparelser på mange af vores produkter. der gælder indtil d. 31. oktober 2021. Se mere