FAQ

For at styrke retten til selv at bestemme og gøre det muligt for alle under trygge forholde at påvirke hvem der skal tage vare på en hvis man på trods at f.eks. sygdomme som demens.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan man selv udpege en person til at sørge for ens økonomi og personlige forhold, hvis man på et tidspunkt ikke længere selv har evne til det. Det kan være en stor tryghed at vide, at det er en, som man selv har valgt og stoler på, der om nødvendigt vil tage over

Justitsminister Mette Frederiksen har udtalt følgende:

”Hvert år rammes 15.000 danskere af demens. Med en demensdiagnose – f.eks. Alzheimers sygdom – har man udsigt til langsomt at miste evnen til at træffe små og stor beslutninger. Det vil give en stor tryghed for mange, at man – mens man stadig har overblik og overskud til det – kan bestemme, hvem ansvaret for ens økonomiske og personlige forhold skal overdrages til, hvis man senere i livet ikke er i stand til selv at tage hånd om sine forhold.

Et pludseligt trafikuheld, en risikabel operation eller en demenssygdom er blot nogle af de forhold, der kan gøre én ude af stand til at træffe beslutninger for ens liv. For at give borgerne den ekstra tryghed det er at kunne bestemme selv, har vi fremsat dette lovforslag.”

Tanken om at miste evnen til at træffe store og små beslutninger for sit eget liv er skræmmende for de fleste. Et stigende antal borgere kommer desværre i den situation, f.eks. på grund af en demenssygdom. Efter at have fået stillet f.eks. en Alzheimers-diagnose ønsker mange at tilrettelægge deres økonomiske og personlige forhold for fremtiden.

I dag kan man benytte aftalelovens almindelige fuldmagtsregler, men disse regler tager ikke tilstrækkelig højde for de omtalte situationer, og dette kan skabe en falsk tryghed om, at ens fremtidige interesser er i trygge hænder. Alternativet til fuldmagter er i dag det offentligt fastsatte værgemål, der først bliver aktuelt, når en person ikke længere er i stand til at varetage sine forhold og derfor i mange tilfælde ikke kan få indflydelse på værgemålssagen. Mange oplever det som meget indgribende, hvis det offentlige skal bestemme, hvad der er bedst for den pågældende.

Med lovforslaget om fremtidsfuldmagter kommer der et enkelt alternativ til værgemål, som betyder, at borgerne kan få større indflydelse på, hvordan deres forhold skal varetages, hvis de på et tidspunkt ikke længere evner dette selv.  Det kan f.eks. være i forbindelse med varetagelsen af almindelige bankforretninger, lejeaftaler, lånomlægning, investeringer og PBS-aftaler – eller det kan dreje sig om vigtige personlige beslutninger om pleje, omsorg og lignende.

Den, der får fremtidsfuldmagt, vil kunne repræsentere fuldmagtsgiveren og derved varetage fuldmagtsgiverens interesser. Aftaleparter som f.eks. banker vil samtidig have sikkerhed om fuldmagtsforholdet.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt i et register, og der kan man tingslyse sine fuldmagter. Dertil vil den findes sted i fremtidsfuldmagt-registeret.
Løbende vil man kunne tilbagekalde eller ændre i en oprettet fuldmagt ved at logge ind i registret med sin digitale signatur. Kun hvis fuldmagtsgiveren på grund af sygdom eller tab af mental kapacitet ikke selv kan varetage sine forhold, kan fuldmagten efter anmodning sættes i kraft af familieretshuset.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes på www.tingslysningen.dk i et register.
Derefter skal du godkende med Nem-id.

Når man har fået lavet sin fremtidsfuldmagt, så skal du henvende dig til familieretshuset.

Familieretshuset er den tidligere statsforvaltning.
1. april, blev statsforvaltningen nedlagt og er i stedet oprettet som familieretshuset. De kommer derfor til at varetage samme type af opgaver som statsforvaltningen førhen tog sig af.

Når man har fået lavet sin fremtidsfuldmagt, så skal du henvende dig til familieretshuset.

Familieretshuset har en klar beskrivelse af hvad man skal gøre for at iværksætte processen. Du kan finde en vejledning ved at klikke her

Derefter skal du indsende nogle oplysninger, hvortil du bliver indkaldt til et møde ved det nærmeste familieretshus.

Du skal medbringe følgende
(Fremtidsfuldmagten i papirform)
(billedlegitimation – fx pas eller kørekort)

Er der flere personer i din fremtidsfuldmagt, skal man endvidere medbringe personernes navne og cpr-numre.
Man kan benytte sig af følgende blanket som ligger på linket her.
I ovenstående link, der skal man ikke udfylde med hele personnummeret men kun fødselsdagsdatoen, og resten af personnumrene tager man med fysisk.

På mødet vil familieretshuset vil de kontrollere din identitet, dertil skal du aflevere og underskrive det på mødet.
De kontrollere også om man er i stand til at handle fornuftmæssigt.
På godt dansk, skal de se om man kan tænke og forstå hvad det er man skriver under på.

 

En notar er en person som er ansat ved domstolene.
Som kan bekræfte gyldigheden, samt identiteten for den enkelte person.
De er også med til at bekræfte om personen er ved sine fulde fem og om man kan forstå indholdet der er udarbejdet

Der er visse dokumenter hvor det er et krav notaren skal se samt stemple det.
Vi anbefaler altid at man går til en notar, da det er den bedste og mest sikre måde at opbevare sine dokumenter.

Det koster 300,- kroner for hvert stempel, og det er et statsligt/administrativt gebyr som bliver lagt på.

 

Ved køb af en af vore ydelser, får du som kunde ved i Dine Arvinger mulighed for at få 12 mdrs. Gratis rådgivning.

Er du ikke kunde/køber, er vi altid åbne for at tage en snak omkring din nuværende situation. Så du som kunde kan få belyst om i overhovedet har et behov for at oprette de forskellige ydelser.

Vi anbefaler at du enten ringer os op eller skriver en mail til os, derefter besvarer vi hurtigst muligt. 

Når du er inde på vores hjemmeside, er der flere muligheder for at starte processen. En af de mange muligheder er enten at ringe eller skrive til os via vores hjemmeside.
Nu kan du allerede påbegynde processen ved at udfylde vores formular oppe i højre hjørne hvor der står (start her).
Dertil bliver du kontaktet af en rådgiver som gennemgår din familie situation, derefter bliver du booket ind til enten et telefonisk møde eller et fysisk møde, hvor vi gennemgår alt sammen med en Jurist.
Når i har snakket med juristen, så starter udarbejdelsen af den juridiske ydelser hvor i derefter modtager et udkast på en mail som er krypteret med en kode.
Når du har godkendt udkastet sender vi originalen til dig.
Vi anbefaler jer til at gå ned til det nærmeste familieretshus får at få papirerne stemplet.

Betalingen sker enten via en faktura, en betalingsanmodning eller at vi reserverer beløbet indtil du/i har fået første udkast af dokumenterne.
Betalingen kan foregå via vores samarbejde med Nets.
Du kan bruge dankort, MasterCard, visa, mobile Pay eller en faktura.
Vi samarbejder med NETS og Bambora.
Når man indtaster sine oplysninger, er alt krypteret så man som kunde ved at Dine arvinger er et tryg og sikkert sted at handle.

Nej, hos Dine Arvinger sælger vi ikke dine oplysninger videre.
Vi overholder alle regler i forhold til den gældende datalovgivningen.
Ingen oplysninger bliver videresendt uden dit samtykke.

Ja:

 • Når du bruger vores rådgivning
 • Når du indtaster dine kontaktoplysninger i kontaktformularen
 • Når du bruger vores hjemmeside
 • Når du køber vores produkter online
 • Når du er i kontakt med vores rådgivere eller jurister
 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
 • Når du selv giver os persondataene
 • Du kan læse mere i vores betingelser, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

læs følgende:

 • Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
 • Vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata

Telefonisk rådgivning eller kundemøde
En af vores specialuddannede juridiske rådgivere ringer dig op og guider dig igennem et gratis familietjek. Familietjekket giver dig overblik over, hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.


Vi modtager dine oplysninger

Vi modtager dine oplysninger til brug for udarbejdelse af dit juridiske dokument og opbevarer disse oplysninger sikkert i henhold til persondataloven.

Du modtager og godkender vores udkast

Samtalen afsluttes med en opsummering og godkendelse, så vi sikrer, at dokumentet bliver udarbejdet i henhold til dine ønsker og behov. Vi påbegynder udarbejdelsen af dit juridiske dokument indenfor en hverdag efter samtalen.

Du modtager dit færdige testamente

Vi sender det juridiske dokument i 2 eksemplarer til dig. Du kan modtage dokumentet via krypteret og sikker e-mail eller pr. post.

Ja, du kan altid komme med rettelser.
Vi bestræber os på at rette dem så hurtigt som muligt, og som kunde hos Dine arvinger modtager du altid 12 mdrs. Gratis rettelser og 12 mdrs. Gratis rådgivning indenfor vores fag område.

Ja du kan altid komme til et fysisk møde, hvis du ikke vil gøre det telefonisk
Det koster 500,- inkl. Moms

Når du tager et arvetjek, inde på vores hjemmeside. Så bliver dine oplysninger videregivet til en af vores Jurister, som derefter vil ringe dig op og rådgive dig ift. Din familiære situation.

Nej, et arvetjek er ganske gratis hos dine arvinger.

Et uskiftet bo betyder kort og godt, at længstlevende ægtefælle kan overtage boet efter førstafdøde ægtefælle uden at skifte. Boet skal altså ikke gøres op, og der skal ikke udbetales nogen arv.
I stedet overlades det hele til den længstlevende ægtefælle, der som udgangspunkt har fri rådighed over boet.

Opret online testamente ” START HER”
Sådan opretter du online

 • Vi stiller dig 6-7 spørgsmål, der er tilpasset dig.
 • Når spørgsmålene er besvaret, starter vi processen med at gennemgå dine besvarelser.

Vi kan derefter udforme dine dokumenter efter samtale med dig.

Tvangsarven er 25 % af den formue, som du efterlader dig, når du dør.
Det betyder, at efterlader du dig 500.000 kr., så vil de 125.000 kr. være det, som man kalder tvangsarv. Ved at oprette et testamente, kan du bestemme, hvad der skal ske med din formue, når du dør.

Ja, hvis man gerne vil frasige sig sin arv skal man have udformet et arveafkald. Som dokumentation på at man ingen arv vil have. Det kan udformes som et tillæg til testamentet og er kun gyldigt i sammenhæng med det udformede testamente.

 • Bestemme hvordan din formue skal fordeles
 • Sikre hinanden, så man ikke skal gå fra hus og have
 • Du kan båndlægge formuen til andre, for evt. at fremtidssikre nogle du har nær.
 • Donere penge til en velgørende organisation (F.eks. hjerteforeningen, kræftens bekæmpelse, dyrenes beskyttelse)
 • Sikre dine ønsker indenfor lovens rammer
 • Sikre hvem der skal arve hvis i har dine mine børn
 • Hvordan skal dit dødsbo behandles
 • Sikre stedbørn
 • I kan arve mere
 • Sikre dine børn er bedre stillet

Det er kun selve håndteringen af tinglysningen på ægtepagter der koster.

Man skal være opmærksom på at der er en tinglysningsafgift på ægtepagter, der skal betales 1.660 kr. til det offentlige. Den tinglysningsafgift er ikke noget som Dine Arvinger står til regnskab for, men vi tilbyder altid vores kunder at modtage det det ekstra beløb og betaler i forbindelse med tinglysningen.

Ja, alle vores ydelser er juridisk gyldige. Vi har jurister udannet fra Uddannet fra Københavns Universitet og har flere års erfaring med at udfærdige ydelser inden for det familieretslige område.
Vi guider dig selvfølgelig hele vejen, men skal huske at få testamentet underskrevet hos notaren eller foran to vitterlighedsvidner, og derefter vil din ydelse være gyldig.

Fremtidsfuldmagten skal tingslyses og underskrives hos notaren og derefter er det gyldigt
Ægtepagt skal tinglyses og underskrives hos notaren og derefter er det gyldigt

Du vælger selv, hvordan du vil gøre det. Hos Dine Arvinger er der gjort plads til, at du selv kan vælge, når du skriver testamentet under.

Vi anbefaler dog, at du betaler de 300 kr. i stempelafgift og underskriver dit testamente hos notaren. Dette er den sikreste måde at opbevare et testamente, da de beholder en kopi i centralregisteret.
Uanset hvad der måtte ske i dit hjem, om i får indbrud og tyven tager det, eller jeres ejendom står i flammer. Det vil altid være til at finde.

Skriver i derimod testamentet under foran to vitterlighedsvidner, kan der opstå uheldige situationer som overstående beskriver.

Der er meget tvivl omkring ægtepagter, dog er der kun 3 former for ægtepagter.

 • Kombinationssæreje
 • Fuldstændigt særeje
 • Skilsmissesæreje

Du kan læse mere ved at klikke her.

Ja, det kan man godt.

Man skal huske at medbringe sit selvskrevne dokument hos notaren.

Man skal være forsigtig og passe meget godt på når man udformer sit eget testamente.

Hvis indholdet er ikke juridisk korrekt, kan det være misfortolkende og evt. gå hen og være ugyldigt. Som almen borger kan der ofte opstå tvivl omkring korrektheden af ens dokumenter. Dine Arvinger tilbyder derfor at gennemlæse dine dokumenter til en fair pris. Går du til os eller en anden jurist/advokat, så sikrer man sig at papirerne er i orden. Du sikrer ligeledes at, du har en juridisk ansvarsforsikring, som dækker i tilfælde af fejl.

Vi anbefaler aldrig man selv udformer et testamente, ring til os eller andre jurister/advokater så de kan hjælpe dig.

Vi får tit spørgsmål om man skal tinglyse sit testamente, og svaret er nej det skal man ikke. Det er kun ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Mofibo er en af vores samarbejdspartnere, som tilbyder abonnementstjeneste i form af streaming af bøger og fungerer på samme måde som andre streamingstjenester.
Du kan lytte til lydbøger og læse e-bøger i app’en fra din tablet eller smartphone.

Hos Mofibo finder du mere end 50.000 bøger i forskellige genrer, som du kan lytte til eller læse når du vil. App’en fungerer overalt – om du befinder dig på et fly, i en bus, i et sommerhus eller i sengen derhjemme. Du har faktisk altid et helt bibliotek lige ved hånden.

Køber du for 1.000 kr. eller mere på vores hjemmeside, vil du automatisk få tilbuddet om at få 2 måneders gratis Mofibo.

Store besparelser på mange af vores produkter. der gælder indtil d. 31. oktober 2021. Se mere