Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Vi tager os tid til at hjælpe hver enkelt af vores kunder og sikrer din tryghed igennem hele processen ved at levere den bedst mulige service

Forhåndssamtykke hos Dine Arvinger

 • Udfyld hjemmefra

 • Gratis juridisk rådgivning

 • Underskriv

Hvad er Uskiftet bo?

Et uskiftet bo betyder kort og godt, at længstlevende ægtefælle kan overtage boet efter førstafdøde ægtefælle uden at skifte. Boet skal altså ikke gøres op, og der skal ikke udbetales nogen arv. I stedet overlades det hele til den længstlevende ægtefælle, der som udgangspunkt har fri rådighed over boet.
Det koster 500 kr. i retsafgift at få boet udleveret til uskiftet bo. De skal betales i forbindelse med boets udlevering.

Forhåndssamtykke – Hvordan gør jeg?

Vi stiller dig 6-7 spørgsmål, der er tilpasset dig. Når spørgsmålene er besvaret, går vi igang med at gennemgå jeres besvarelser. Vi kan derefter udforme jeres forhåndssamtykke. Forhåndssamtykket er gyldigt efter underskrevet foran en notar eller to vitterlighedsvidner.

Du svarer på 6-7 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver forhåndssamtykket under.

Fordele ved uskiftet bo

 • Længstlevende undgår at skulle udrede arv med det samme.
 • Man kan blive boende i huset.
 • Man beholder som længstlevende rådighed over det uskiftede bo. Det forhindrer dig ikke i at f.eks. rejse, sælge hus og flytte et nyt sted hen. Man må dog ikke misbruge det uskiftede bo, hvilket der står mere om længere nede.

Ulemper ved uskiftet bo

 • Længstlevende hæfter for afdødes gæld og skattesager.
  • Lever du længere end din ægtefælle, vil du komme til at hæfte for eventuel gæld, din partner har optaget.
  • Den længstlevende overtager automatisk den afdødes skattesager. Har den afdøde ægtefælle for eksempel gæld til skat, vil den længstlevende skulle betale gælden. Ved skifte det uskiftede bo kan den længstlevende slippe for gælden.
 • Intet ægteskab i uskiftet bo
  • Vil den længstlevende giftes igen, skal det uskiftede bo skiftes, og eventuelle arvinger fra den afdøde partner have udbetalt deres arv. Det er muligt for den længstlevende at leve i papirløst forhold.
 • Indkomst går til boet
  • Alle længstlevendes indtægter vil som udgangspunkt blive en del af det uskiftede bo.

Ophør og skift af boet

Pligt til at skifte kan forekomme hvis et af følgende finder sted.

 • Hvis ægtefællen ønsker at gifte sig igen.
 • Hvis førstafdødes umyndige særbørn bliver myndige og ikke ønsker at afgive samtykke.
 • Hvis det kan bevises, at ægtefællen har misbrugt sin råden over det uskiftede bo og / eller forsømt sin forsørgelsespligt overfor en arving.

Ægtefællen i uskiftet bo kan til hvert en tid selv vælge at begynde et skifte. Idéen hermed kunne være eksempelvis at holde en forekommende arv, lottogevinst, større aktiebonus eller lignende ud af det uskiftede bo.
Ægtefællen kan dog ikke skifte, hvis det sker fordi ægtefællen “ligger døden nær”, da dette i givet fald ofte ville være et på forsøg på at stille egne arvinger dårligere nærmere end at leve videre uden et uskiftet bo.

Reglerne for misbrug af uskiftet bo:

En meget væsentlig ulempe ved det uskiftede bo er reglerne om misbrug.
Længstlevende ægtefælle har som udgangspunkt fri rådighed over hele det uskiftede bo – men denne rådighed må dog ikke misbruges! Misbrugsreglerne er indsat i loven for at sikre, at længstlevende ægtefælle ikke formøbler hele formuen væk med den konsekvens, at der ikke er nogen arv tilbage til førstafdødes børn. Børnenes arv bliver jo indefrosset og vil typisk først komme til udbetaling, når længstlevende også er væk.
Hvis førstafdødes børn mener, at længstlevende ægtefælle har misbrugt rådigheden over det uskiftede bo, har de ret til at gå til Skifteretten og forlange boet skiftet.

Hvornår er et forhåndssamtykke til uskiftet bo gyldigt?

Der skal udarbejdes en forhåndssamtykkeerklæring, der skal underskrives af jer begge samt jeres myndige særbarn/børn. Herefter skal det blot opbevares af jer et sikkert sted. Erklæringen skal ikke for notaren, underskrives for vidner eller tinglyses.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at længstlevende ikke er bundet af erklæringen om forhåndssamtykke og dermed selv kan vælge at gøre brug af eller ikke gøre brug af erklæringen, når førstafdøde går bort.

Ved at oprette et forhåndssamtykke sikrer du Dine arvinger

Kontakt os

Hos Dine Arvinger værdsætter vi din tillid og det er meget vigtigt for os at dine dokumenter er korrekt udarbejdet og at du føler dig tryg igennem hele processen.

Er du bekendt med din arvesituation – tag testen her

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål,
eller ønsker at få et tilbud på en opgave

Vores arbejdsproces

Vi sørger for at imødekomme dine ønsker og guider dig nemt og professionelt gennem hele processen.

Telefonisk rådgivning eller kundemøde

En af vores specialuddannede juridiske rådgivere ringer dig op og guider dig igennem et gratis familietjek. Familietjekket giver dig overblik over, hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.

Vi modtager dine oplysninger

Vi modtager dine oplysninger til brug for udarbejdelse af dit juridiske dokument og opbevarer disse oplysninger sikkert i henhold til persondataloven.

Du modtager og godkender vores udkast

Samtalen afsluttes med en opsummering og godkendelse, så vi sikrer, at dokumentet bliver udarbejdet i henhold til dine ønsker og behov. Vi påbegynder udarbejdelsen af dit juridiske dokument indenfor en hverdag efter samtalen.

Du modtager dit færdige testamente

Vi sender det juridiske dokument i 2 eksemplarer til dig. Du kan modtage dokumentet via krypteret og sikker e-mail eller pr. post.

Kontakt os hvis du ønsker hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os uanset om du blot har spørgsmål eller hvis du ønsker rådgivning eller et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Store besparelser på mange af vores produkter. der gælder indtil d. 31. oktober 2021. Se mere