Fremtidsfuldmagt

Vi tager os tid til at hjælpe hver enkelt af vores kunder og sikrer din tryghed igennem hele processen ved at levere den bedst mulige service

Fremtidsfuldmagt hos Dine Arvinger

  • Udfyld hjemmefra

  • Gratis juridisk rådgivning

  • Underskriv

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du vælger altså en repræsentant, der i fremtiden skal varetage dine interesser, når du ikke selv kan. Du kan således betragte en fremtidsfuldmagt som et slags frivilligt alternativ til værgemål. Du er selv fuldmagtsgiver.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017.

Hvis du ved alvorlig sygdom såsom demens ikke er i stand til at administrere dine økonomiske og personlige forhold, er dine nærmeste ikke automatisk berettiget til at handle på dine vegne. Dine nærmeste skal i tilfælde heraf gennem en besværlig og langsommelig ansøgningsproces ved Statsforvaltningen, for hver disposition de vil foretage på dine vegne.

Fremtidsfuldmagt – Hvordan gør jeg?

Vi stiller dig 6-7 spørgsmål, der er tilpasset dig. Når spørgsmålene er besvaret, går vi igang med at gennemgå jeres besvarelser. Vi kan derefter udforme jeres testamente.Testamente er gyldigt efter underskrevet foran en notar eller to vitterlighedsvidner.

Du svarer på 6-7 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver fremtidsfuldmagten under.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen. Du kan fx ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

Hvorfor skal du gøre brug af en fremtidsfuldmagt?

Ved at lave en fuldmagt, der gælder i fremtiden, har du lavet en slags fremtidstestamente, hvor du selv vælger, hvilken person du tror bedst kan varetage dine interesser, når du ikke selv er i stand til det længere. Desuden får du lagt en plan over din fremtid på et tidspunkt, hvor du stadig selv kan. Dermed kan du føle dig sikker på, at der bliver taget hånd om dig, din økonomi og dine forhold på en måde, som du ønsker.

Desuden undgår du en umyndiggørelse, ligesom du undgår, at det bliver tilfældigt, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne. 

Hvem kan være fremtidsfuldmægtige?

Du kan vælge at have én eller flere fremtidsfuldmægtige. Du kan vælge at have en eller flere såkaldt subsidiære fuldmægtige, som skal træde til, hvis de ”primære” fremtidsfuldmægtige må træde tilbage. Du kan finde yderligere information i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.
Før du udpeger en fremtidsfuldmægtig, bør du orientere og inddrage personen i dine overvejelser. På den måde kan du sikre dig, at han/hun har både evne og vilje til at varetage opgaven.

Hvordan får jeg fat i en fremtidsfuldmagt?

Dine Arvinger hjælper dig med at udforme fremtidsfuldmagten efter dine ønsker og behov. Når du er tilfreds og har godkendt udkastet, vil vi gå i gang med tinglysningen af din fremtidsfuldmagt.
Vi tinglyser for dig igennem www.tinglysning.dk
Du skal herefter henvende dig til byretten for at få kontakt til en notar. Du kan på Domstolsstyrelsens hjemmeside finde den byret, der ligger tættest på dig. Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan du få notaren til at komme til dig på din hjemmeadresse eller på hospitalet.
Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. (2018).

Hvornår og hvordan bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft?

Det er din(e) fremtidsfuldmægtige – eller efter omstændighederne dig selv – der skal bede Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.
Din(e) fremtidsfuldmægtig(e) kan først bede Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af. Dvs. den dag du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.
Når din(e) fremtidsfuldmægtig(e) beder Statsforvaltningen om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal de samtidig:

  • Fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Statsforvaltningen.
  • Erklære at de har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen.
  • Have underrettet dine nærmeste pårørende om indgivelsen.

Herefter tager Statsforvaltningen stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagter koster hos os er 750 kroner, og her får du ligeledes 12 måneders gratis rådgivning med i købet. Det kan således næppe svare sig at udfylde en fremtidsfuldmagt skabelon eller tage udgangspunkt i et fremtidsfuldmagt eksempel. Din situation kan kræve særlige bestemmelser i fuldmagten, uden at du ved det, og derfor bør du altid gøre brug af juridisk rådgivning ved udarbejdelse af fuldmagten. 

Vi sørger for at stille dig de relevante spørgsmål, så du får alt det nødvendige fældet ned på skrift.

Hvordan sikrer man fuldmagtens gyldighed?

Du skal igennem to trin for at sikre, at fuldmagten er gyldig:

  1. Fuldmagten skal være registreret i det offentlige register for fremtidsfuldmagter og underskrevet med Nem ID af dig.
  2. Du skal have underskrevet foran en notar.

Ved at oprette et fremtidsfuldmagt sikrer du Dine arvinger

Kontakt os

Hos Dine Arvinger værdsætter vi din tillid og det er meget vigtigt for os at dine dokumenter er korrekt udarbejdet og at du føler dig tryg igennem hele processen.

Er du bekendt med din arvesituation – tag testen her

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål,
eller ønsker at få et tilbud på en opgave

Vores arbejdsproces

Vi sørger for at imødekomme dine ønsker og guider dig nemt og professionelt gennem hele processen.

Telefonisk rådgivning eller kundemøde

En af vores specialuddannede juridiske rådgivere ringer dig op og guider dig igennem et gratis familietjek. Familietjekket giver dig overblik over, hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.

Vi modtager dine oplysninger

Vi modtager dine oplysninger til brug for udarbejdelse af dit juridiske dokument og opbevarer disse oplysninger sikkert i henhold til persondataloven.

Du modtager og godkender vores udkast

Samtalen afsluttes med en opsummering og godkendelse, så vi sikrer, at dokumentet bliver udarbejdet i henhold til dine ønsker og behov. Vi påbegynder udarbejdelsen af dit juridiske dokument indenfor en hverdag efter samtalen.

Du modtager dit færdige testamente

Vi sender det juridiske dokument i 2 eksemplarer til dig. Du kan modtage dokumentet via krypteret og sikker e-mail eller pr. post.

Kontakt os hvis du ønsker hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os uanset om du blot har spørgsmål eller hvis du ønsker rådgivning eller et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi er altid klar til at hjælpe dig.