Gældsbrev

Vi tager os tid til at hjælpe hver enkelt af vores kunder og sikrer din tryghed igennem hele processen ved at levere den bedst mulige service

Gældsbrev hos Dine Arvinger

 • Udfyld hjemmefra

 • Gratis juridisk rådgivning

 • Underskriv

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er dokumentation for, at nogen skylder dig penge. Et gældsbrev er din juridiske dokumentation for, at der eksisterer et lån og hvordan lånet skal afvikles. Gældsbrevet beskriver  også lånets størrelse og eventuelle andre forhold.

Hvis du skal låne penge ud til en ven eller et familiemedlem, eller hvis du omvendt selv skal låne penge af andre, er det altid en rigtigt god idé at oprette et såkaldt gældsbrev. Så har I klarhed over, hvad der skyldes imellem jer, og på hvilke betingelser lånet er blevet udbetalt. Det behøver slet ikke være et langt og kompliceret dokument, og ofte er en privat låneaftale ganske kort, fordi der ikke er knyttet et hav af betingelser til et gældsbrev i familie. 

Et gældsbrev giver eksempelvis tryghed for både udlåner og låntager. Med et gældsbrev sikrer I, at overførslen kan dokumenteres overfor SKAT og andre relevante myndigheder og personer.

Gældsbrev – Hvordan gør jeg?

Vi stiller dig 6-7 spørgsmål, der er tilpasset dig. Når spørgsmålene er besvaret, går vi igang med at gennemgå jeres besvarelser. Vi kan derefter udforme jeres gældsbrev. Gældsbrevet er gyldigt efter underskrevet foran en notar eller to vitterlighedsvidner.

Du svarer på 6-7 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver gældsbrevet under.

Gældsbrev til familielån

Måske har du et voksent barn, som kigger på ejerlejligheder i indre København. Du vil gerne hjælpe vedkommende og vælger derfor at yde et lån på 1.000.000.
Overfører du blot pengene uden at lave et gældsbrev, så betragtes det af SKAT som en gave, og så falder hammeren i form af afgifter og indkomstskat.
Vælger du derimod at lave et gældsbrev, som beskriver, at du og dit barn har et gældsforhold på 1 mio., så kan du hvert efterfølgende år helt spontan og pludselig være meget gavmild, og du afskriver gælden med et beløb svarende til grænsen for gaveafgift. I 2019 kan der afgiftsfrit gives gaver indtil kr. 65.700 til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre.

Ordet familielån er en anelse misvisende, da du som udgangspunkt kan yde rentefri familielån til flere forskellige personer end lige din nærmeste familie og spontant nedskrive denne med op til 65.700 kroner årligt, som er grænsen for afgiftsfrie gaver.

Grænsen på de 65.700 kroner gælder for følgende forhold:

 • Børn og stedbørn
 • Børn og stedbørns afkom – børnebørn, oldebørn og tipoldebørn
 • Afdødt barns ægtefælle
 • Stedbarns efterlevende ægtefælle
 • Forældre
 • Personer, som har haft samme bopæl som gavegiver (i dette tilfælde dig) i de seneste 2 år før modtagelsen af den pågældende gave
 • Personer, som tidligere har haft samme bopæl som gavegiver i en sammenhængende periode på minimum 2 år, i tilfælde af at den fælles bopæl ene og alene er ophørt i kraft af institutionsanbringelse, herunder i form af en ældrebolig
  Plejebørn, som har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på minimum 5 år, når opholdet begyndte, og inden plejebarnet fyldte 15 år, samt når højst én af plejebarnets forældre har haft samme bopæl som gavegiver sammen med plejebarnet

Hvad er et gældsbrev?

Kort fortalt er det nogle juridiske dokumenter, hvorpå der står, at én person skylder en anden person et nærmere udspecificeret beløb. Selvom der er tale om et gældsbrev mellem private, for eksempel et gældsbrev mellem venner, så er det alfa og omega at få nedfældet låneforholdet. 

Det gælder i særdeleshed, hvis beløbet er lidt større, end hvad man normalt udlåner til venner, men også hvis I begge ved, at beløbet ikke nødvendigvis kan tilbagebetales inden for kort tid. 

På samme måde gælder det, hvis du driver en virksomhed og låner penge ud til private eller andre virksomheder. Her er det nemlig også relevant at få nedfældet låneforholdet i et gældsbrev i virksomheden. 

Hvordan laves et gældsbrev?

Du behøver hverken at antage en advokat eller en jurist til at lave dokumentet. Det kan I sagtens selv, men I bør altid tage udgangspunkt i et gældsbevis eksempel. Ud fra en gældsbrevformular kan I nemlig se, hvilke punkter gældsbrevet som minimum skal indeholde, og I kan derfor føle jer trygge ved, at gældsbrevet er lavet korrekt.

Det kan måske føles akavet at bede en ven eller et familiemedlem skrive under på et juridisk dokument om, at vedkommende skylder dig penge. Men det kan være helt afgørende, hvis der skulle opstå en tvist mellem jer, ligesom et gældsbrev i øvrigt også forlænger forældelsesfristen – en gæld forældes nemlig som udgangspunkt efter 3 år, men hvis I opretter et gældsbrev, er gælden først forældet efter 10 år.

Hvis I tager udgangspunkt i et gældsbrev eksempel, kan I ret hurtigt få skrevet jeres låneaftale ned, og det er således ikke noget, der behøver at tage ret lang tid.

Hvornår er et gældsbrev gyldigt?

Det skal indeholde oplysninger om både låntager og långiver, og så skal det være forsynet med en underskrift fra begge parter. Det er ligeledes en god idé at anføre lånebeløbet, ligesom I skal tage stilling til, om det skal være et gældsbrev med renter. Der er dog ingen krav om, at beløbet skal forrentes.

Så længe gældsbrevet er underskrevet og indeholder informationer om parterne, er der ikke yderligere krav til gældsbrevet, for at det betragtes som gyldigt. I skal altså ikke tinglyse det eller på anden gøre det offentligt. 

Hvis I begynder at nærme jer 10 års grænsen for forældelsen, kan gældsbrevet fornyes, så der løber en ny 10 års forældelsesfrist. Sørger I ikke for at forny gældsbrevet, kan du ikke kræve betaling af gælden, når de 10 år er gået. 

Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på, hvornår gældsbrevet er underskrevet.

Ved at oprette et gældsbrev sikrer du Dine arvinger

Kontakt os

Hos Dine Arvinger værdsætter vi din tillid og det er meget vigtigt for os at dine dokumenter er korrekt udarbejdet og at du føler dig tryg igennem hele processen.

Er du bekendt med din arvesituation – tag testen her

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål,
eller ønsker at få et tilbud på en opgave

Vores arbejdsproces

Vi sørger for at imødekomme dine ønsker og guider dig nemt og professionelt gennem hele processen.

Telefonisk rådgivning eller kundemøde

En af vores specialuddannede juridiske rådgivere ringer dig op og guider dig igennem et gratis familietjek. Familietjekket giver dig overblik over, hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.

Vi modtager dine oplysninger

Vi modtager dine oplysninger til brug for udarbejdelse af dit juridiske dokument og opbevarer disse oplysninger sikkert i henhold til persondataloven.

Du modtager og godkender vores udkast

Samtalen afsluttes med en opsummering og godkendelse, så vi sikrer, at dokumentet bliver udarbejdet i henhold til dine ønsker og behov. Vi påbegynder udarbejdelsen af dit juridiske dokument indenfor en hverdag efter samtalen.

Du modtager dit færdige testamente

Vi sender det juridiske dokument i 2 eksemplarer til dig. Du kan modtage dokumentet via krypteret og sikker e-mail eller pr. post.

Kontakt os hvis du ønsker hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os uanset om du blot har spørgsmål eller hvis du ønsker rådgivning eller et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Store besparelser på mange af vores produkter. der gælder indtil d. 31. oktober 2021. Se mere