Samejeoverenskomst

Vi tager os tid til at hjælpe hver enkelt af vores kunder og sikrer din tryghed igennem hele processen ved at levere den bedst mulige service

Samejeoverenskomst hos Dine Arvinger

  • Udfyld hjemmefra

  • Gratis juridisk rådgivning

  • Underskriv

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale mellem to eller flere parter om, at de sammen ejer eksempelvis fast ejendom. Samejeoverenskomsten sikrer samtykke og klare rammer for, hvad der skal gælde i forhold til den fælles ejendom, og hvordan eventuelle udfordringer og konflikter skal håndteres.

Samejeoverenskomst – Hvordan gør jeg?

Vi stiller dig 6-7 spørgsmål, der er tilpasset dig. Når spørgsmålene er besvaret, går vi igang med at gennemgå jeres besvarelser. Vi kan derefter udforme jeres samejeoverenskomst. Samejeoverenskomsten er gyldig efter underskrevet foran en notar eller to vitterlighedsvidner.

Du svarer på 6-7 spørgsmål online.

Du modtager gratis rådgivning.

Du skriver samejeoverenskomsten under.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

I en samejeoverenskomst kan man beslutte hvilke vilkår der skal være gældende for parterne under samejet, i forbindelse med samejets ophør og efter samejets ophør. Man kan blandt andet beslutte vilkårene for finansiering af købet, fordeling af overskud ved salg, fordeling af driftsudgifter, bestemmelse om salg og pantsætning, beslutninger vedrørende ejendommen, opsigelse, køberet, salg til tredjemand og hvad der skal ske ved dødsfald.
Parterne kan i en samejeoverenskomst selv vælge hvilke vilkår der skal indføres, og er derfor ikke begrænset af ovenstående.

Hvem behøver en samejeoverenskomst?

Ægtefæller med formuefællesskab er omfattet af regler i ægteskabslovgivningen, hvis der en dag måtte blive uenighed om, hvad der skal ske med boligen i tilfælde af forholdets ophør. Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst.

Disse regler gælder ikke for ugifte par og ægtefæller, der har fuldstændig særeje eller venner. De må så at sige selv aftale nogle “spilleregler” for, hvad der skal ske, såfremt der på et tidspunkt måtte blive uenighed om det fælles ejerskab. Derfor er en samejeoverenskomst særligt relevant for disse.

Uden en samejeoverenskomst skal alle beslutninger vedrørende ejendommen træffes i forening. Kan parterne ikke blive enige, kan det resultere i at samejet ophører. Ophører samejet, skal der træffes beslutning om eventuelt salg af ejendommen, som ligeledes kræver fælles beslutning fra alle parter. Kan der ikke træffes beslutning i fællesskab, vil det kræve tid og ressourcer, og sagen kan i værste tilfælde ende for retten eller med tvangsauktion.
Samejeoverenskomsten sikrer dermed både parternes økonomiske investering og giver sikkerhed og tryghed i det fælles eje.

Ved at oprette en samejeoverenskomst sikrer du Dine arvinger

Kontakt os

Hos Dine Arvinger værdsætter vi din tillid og det er meget vigtigt for os at dine dokumenter er korrekt udarbejdet og at du føler dig tryg igennem hele processen.

Er du bekendt med din arvesituation – tag testen her

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål,
eller ønsker at få et tilbud på en opgave

Vores arbejdsproces

Vi sørger for at imødekomme dine ønsker og guider dig nemt og professionelt gennem hele processen.

Telefonisk rådgivning eller kundemøde

En af vores specialuddannede juridiske rådgivere ringer dig op og guider dig igennem et gratis familietjek. Familietjekket giver dig overblik over, hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.

Vi modtager dine oplysninger

Vi modtager dine oplysninger til brug for udarbejdelse af dit juridiske dokument og opbevarer disse oplysninger sikkert i henhold til persondataloven.

Du modtager og godkender vores udkast

Samtalen afsluttes med en opsummering og godkendelse, så vi sikrer, at dokumentet bliver udarbejdet i henhold til dine ønsker og behov. Vi påbegynder udarbejdelsen af dit juridiske dokument indenfor en hverdag efter samtalen.

Du modtager dit færdige testamente

Vi sender det juridiske dokument i 2 eksemplarer til dig. Du kan modtage dokumentet via krypteret og sikker e-mail eller pr. post.

Kontakt os hvis du ønsker hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os uanset om du blot har spørgsmål eller hvis du ønsker rådgivning eller et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi er altid klar til at hjælpe dig.