Hvad er en skattefri gave?

En skattefri gave er en betegnelse for en pengegave, du kan give, uden at modtageren skal betale skat af denne. Det kan være, at du gerne vil give et arveforskud i form af et gavebeløb til dit barnebarn, eller måske vil du bare gerne forkæle dine forældre? Ligegyldigt hvad grunden er, kan du blive klogere på denne side. 

Har du for eksempel stillet dig selv spørgsmålet: ”Hvor meget må man give sine børn?” så læs med herunder. 

Skattefri gave

Hvor meget må man give skattefrit?

En skattefri gave har ikke et specifikt maksimum beløb, der gælder for alle. Men hvor mange penge må man overføre? For at besvare dette, skal vi differentiere mellem forskellige relationer.

Hvis du vil give en skattefri gave i form af:

  • Arveforskud børnebørn
  • Skattefri arv til børn eller børnebørn
  • Gave til forældre
  • Gave til bedsteforældre
  • Pengegave til samlever
  • Skattefri gave til ægtefælle

… kan du give 67.100 kroner. 

Dette beløb gælder for langt de fleste ”tætte” relationer. Dette inkluderer også gaver fra børn til forældre. 

Hvis du vil give en skattefri gave til dine svigerbørn, må du give 23.500 kroner pr. år. 

Hvis du og din partner begge vil give en pengegave til jeres fælles barn, må I gerne gøre dette. Barnet må derved modtage 67.100 kroner fra hver af sine forældre – det samme gælder for bedsteforældre. Overstiger gaven i 67.100 kroner, kan man med fordel oprette et gavebrev.

Hvis du vil give en skattefri gave til dit plejebarn, må du ligeledes give 67.100 kroner. Dette gælder dog først, hvis du har boet sammen med barnet i en sammenhængende periode, der overstiger fem år. Herudover skal opholdet have startet, før barnet var 15 år. 

Hvis du vil give en pengegave til en person, som ikke er i din nære familie, vil denne person skulle betale almindelig indkomstskat af beløbet.

Hvordan giver man en skattefri gave?

Hvis du gerne vil give et skattefrit arveforskud som gave til familie, er det sådan set ganske let. Hvis du orienterer dig om reglerne og ikke overfører flere penge, end hvad du må give skattefrit, skal du blot lave en almindelig bankoverførsel.

Hvis du derimod ønsker at give en større gave end de 67.100 kroner til nær familie, skal du udfylde en blanket hos Skat. Det er ikke forbudt at give mere end det angivne beløb, men du skal være opmærksom på, at modtageren skal betale en gaveafgift. 

Skattefri gave 2020 – hvad har ændret sig?

I 2019 var tallene ikke helt de samme som i 2020. En skattefri gave i 2020 kan derved være højere end en skattefri gave, der blev givet i 2019. 

En skattefri gave til børn eller anden nær familie i 2019 var kun fri for afgift, hvis beløbet var under 65.700 kroner. 

Arveforskud til svigerbørn eller andre typer af pengegaver måtte maksimum være på 23.000 kroner i 2019, og dette beløb er derved steget med 500 kroner. 

Men hvorfor er beløbet til både familie og svigerfamilie steget over det sidste år? Det korte svar er, at gaveafgiften reguleres hvert år, så den følger udviklingen i den gennemsnitlige bruttoårsløn.

Skat af gaver – hvor meget skal du betale, hvis skattefri pengegaver overstiger grænsen?

Hvis du for eksempel giver gaver til børn i form af forskudsarv eller pengegaver, skal de betale en gaveafgift, hvis dit gavebeløb overstiger 67.100 kroner. Men hvor meget skal de betale? 

Modtageren skal betale 15% i gaveafgift. Gaveafgiften skal dog kun beregnes ud fra det antal kroner, der overstiger grænsen for, hvad der må gives skattefri. 

Hvis du for eksempel vil give dit barn 100.000 kroner, skal dit barnebarn betale en afgift på 15% af de 32.900 kroner.

Når du udfylder din blanket hos Skat, kan du også vælge at sige, at afsender (du) betaler afgiften på de 15%.

Du kan naturligvis også nøjes med at give det maksimale beløb, så bliver det en afgiftsfri gave. Men er der nogle ideer til, hvordan du eller modtager kan slippe for afgiften?

Hvordan undgår du, at modtager skal betale gaveafgift?

Hvis du gerne vil give dit barn 100.000 kroner i julegave, kan du med fordel overveje, om dette beløb skal splittes op. Der behøves nemlig ikke at gå ét år mellem hver overførsel.

Hvis du overfører 50.000 kroner som en skattefri gave til dit barn den 24. december, må du ligeledes overfører 50.000 kroner skattefrit, så snart det bliver den første januar. 

Så hvis du gerne vil give en større skattefri gave, bør du overveje, om det giver mening at dele betalingerne op over flere år. Det er dog ikke kun gaveafgiften, du kan spare ved at anvende denne metode. Mange store pengegaver til familiemedlemmer bliver nemlig givet som en forskudsarv. Hvis du overvejer at gøre dette, vil du spare penge på både arveafgift og gaveafgift ved at dele dine overførsler op.

Syntes du godt om denne artikel?

Måske du vil synes om en af disse artikler.