Tvangsarv i 2020 – Hvad er det?

Tvangsarv er et term, som dækker over en række arveregler. Når det kommer til denne form for arv, så kan mennesker, som enten vil lave et testamente eller er tvangsarvinger, have en lang række spørgsmål såsom; ”Hvad er det helt præcist?”, ”Hvad er en tvangsarving?”, ”Hvor stor er arven?”, ”Hvad er en formue?” og så videre. 

Det kan nemlig være temmelig svært at overskue, hvordan denne arvelov påvirker ens testamente og intentioner om at fordele arven. 

Derfor får du herunder svar på en række af de mest stillede spørgsmål.

Tvangsarv

Hvad er tvangsarv?

Det er den andel af din arv, som din ægtefælle og børn arver, uanset hvad du ellers har skrevet i dit testamente. I denne arv indgår altså din formue, som er de penge, du efterlader dig, når du går bort. Denne arv gør altså, at du ikke kan vælge fuldstændig frit, hvem der kommer til at arve efter dig. 

Man kan ikke fjerne denne arv, selvom man laver en ændring af testamentet. Man kan altså ikke undgå at skulle betale tvangsarv, medmindre man forbruger hele ens formue, inden man går bort, og der dermed ikke er noget tilbage at arve.

Hvor meget er tvangsarv i procent?

Arvens størrelse varierer alt efter, hvor stort et beløb den er på. Det er dog fastslået, at arven generelt udgør 25% af den arv, som dine livsarvinger ville have modtaget, hvis arven blev fordelt efter arveloven. Tvangsarven svarer dermed til 25% af det beløb, som en arving ville have modtaget, hvis arven var blevet fordelt ligeligt. Ægtefæller er ikke livsarvinger, det er ens børn, børnebørn, oldebørn osv.

Disse 25% vil blive fordelt imellem ens ægtefælle og livsarvinger, hvor ægtefællen vil få 12,5%, imens børnene vil få 12,5% til deling. Det vil sige, at man selv kan bestemme, hvad de resterende 75% af ens arv skal gå til. 

Disse 75% kaldes også for din friarv. Et eksempel kan f.eks. være, at en afdød efterlader sig 200.000 kr. I så fald vil ægtefællen og børnene hver arve 25.000 kr. 

Der findes dog også det, som kaldes den mindste tvangsarv. Dette begreb dækker over det faktum, at reelt set er arven på 0-25%. Hvor mange procent denne arv præcist er på afhænger af, om man er: 

  • Gift, med barn/børn
  • Gift, uden børn 
  • Ugift samlevende, med eller uden børn 
  • Enlig, med barn/børn 
  • Enlig, uden børn

Hvem arver tvangsarv?

Det er som sagt ens ægtefælle og børn, som er tvangsarvinger – som nævnt er børn, børnebørn osv. livsarvinger. Arveregler om tvangsarv foreskriver, at en livsarving ikke kan gøres arveløse af deres forældre. 

Tvangsarv til børn

Børnene af den afdøde bliver altså i alt tildelt 12,5% – eller 1/8 – af det samlede beløb af arven, som de skal dele imellem sig. Har man dog børn/barn udenfor ægteskab, så går de samlede 25% til børnene/barnet. Dette skyldes, at i sådanne tilfælde er det ikke en ægtefælle, som har ret til 12,5% af arven.  

Er man i et ægteskab, hvor den ene eller begge parter har barn/børn fra tidligere forhold, så kaldes disse børn for særbarn/særbørn. I sådanne tilfælde er der nogle specielle arveregler for særbørn og arv. Man kan nemlig begrænse tvangsarv til særbørn, da de netop har en anden forælder, som de også vil modtage arv fra. 

En tvangsarving kan også være et eller flere børnebørn eller oldebørn, hvis den afdødes børn skulle være gået bort. 

En livsarving har muligheden for at frasige sig arven i tilfælde af, at de ikke ønsker at modtage deres andel af arven – altså deres arvelod. Dette kaldes for arveafkald. 

Hvorfor har vi tvangsarv?

Arveloven om tvangsarv, som den er i dag, stammer fra 2008, men denne form for arv har rødder helt tilbage i 1200-tallet. Her blev denne arv indført for at sikre, at formuen blev i familien. Dengang var det børnene, som modtog arven, imens ægtefællerne ikke arvede noget. Det er derfor en nyere ting, at ægtefællerne også er indbefattet af tvangsarven. 

Dens fortsatte relevans blev diskuteret i 2006, men det blev valgt at beholde denne form for arv, da det både er en tradition, men også fordi den tager specielt hensyn til mindreårige børn og særbørn, såvel som at forældre ikke kan true deres børn med arveløshed.

Syntes du godt om denne artikel?

Måske du vil synes om en af disse artikler.

Store besparelser på mange af vores produkter. der gælder indtil d. 31. oktober 2021. Se mere